Trần Gia Linh

Tạo yêu cầu

Trần Gia Linh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Khánh Hòa
  • Tiếng Anh cho học sinh trường quốc tế, Tiếng Anh chương trình khác , Tiếng Anh Giao tiếp, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Anh luyện thi KET, Tiếng Anh online
  • Thành Phố Nha Trang

Hiện tại mình là sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ Anh (chuyên ngành biên- phiên dịch), trường đại học Nha Trang. Mình từng có kinh nghiệm dạy gia sư 1:1 offline và cả online. Mình từng dạy tiếng anh cho trẻ em và cả tiếng anh giao tiếp cho người đi làm.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985