Trần Hải Yến

Tạo yêu cầu

Trần Hải Yến

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Đồng Nai
  • Báo bài, Rèn chữ, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lóp 4, Toán Lớp 1, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Trẻ chậm nói
  • Thành Phố Biên Hòa

Ưu điểm: vui vẻ, hoà đồng, hoạt bát, yêu trẻ em.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985