Trần Hồ Đình Minh

Tạo yêu cầu

Trần Hồ Đình Minh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Đà Nẵng
  • Đàn Guitar
  • Quận Liên Chiểu

Nhận dạy Guitar căn bản đệm hát!
Kinh nghiệm chơi đàn Guitar được 6 năm.
Chủ nhiệm HTI's Talent CLUB- trực thuộc viện Nghiên cứu và Đào tạo du lịch tại trường Đại học Duy Tân.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985