Trần Hoàng Ái Mỹ

Tạo yêu cầu

Trần Hoàng Ái Mỹ

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1989
  • Giáo viên
  • Khánh Hòa
  • Đàn Piano
  • Thành Phố Nha Trang

- THẠC SĨ chuyên ngành phương pháp giảng dạy piano.
- Tốt nghiệp CAO HỌC năm 2016 tại học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.
- Tốt nghiệp ĐẠI HỌC loại XUẤT SẮC, chuyên ngành Biểu diễn Piano tại Học viện âm nhạc Huế năm 2011.
Giao tiếp tiếng Anh tốt.
Kinh nghiệm giảng dạy 10 năm.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985