Trần Hữu Phú

Tạo yêu cầu

Trần Hữu Phú

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh
  • Quận Thủ Đức

Có kinh nghiệm trong việc dạy học tiếng anh
Vui vẻ, nghiêm túc
Khả năng tiếng anh trôi chảy

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985