Trần Khánh Lâm

Tạo yêu cầu

Trần Khánh Lâm

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Đã tốt nghiệp
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9

Tiếng anh cứng. Giỏi toán lý hoá

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985