Trần Kiều Anh

Tạo yêu cầu

Trần Kiều Anh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Giáo viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Cờ Vua, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Tin học văn phòng, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Vũng Tầu

Là giáo viên tiểu học tại trường quốc tế singapor, đã có kinh nghiệm 7 năm trong giảng dạy và dạy kèm, dạy được cấp 1 và toán cấp 2, toán violympic , tin học cơ bản, tin học văn phòng, lý lớp 6 ,7, vẽ cấp 1

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985