Trần Minh Đức

Tạo yêu cầu

Trần Minh Đức

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Đã tốt nghiệp
  • Hà Nội
  • Lập trình, Lập trình Android, Lập trình C, C++, C#, Lập trình Java, Lập trình điện thoại Unity
  • Quận Hà Đông

Mình là sinh viên trường FPT Polytechnic chuyên ngành lập trình. Đã tốt nghiệp với nhiều thành tích như sinh viên xuất sắc, giải nhì kì thi giải thuật, v.v.v. Hiện đã đi làm được 1 năm. Mình có thể dạy được kiến thức cơ bản về lập trình, ngôn ngữ java, c#, sử dụng android studio, unity v.v.v

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985