Trần Minh Hùng

Tạo yêu cầu

Trần Minh Hùng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình, Lập trình ASP.NET, Lập trình C, C++, C#, Lập trình các ngôn ngữ khác, Lập trình Java, Lập trình Pascal, Lập trình Python, Lập trình SQL, Lập trình VBA, Lập trình web PHP
  • Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận, Quận 3, Quận 10, Quận 4

Cựu sinh viên lớp cử nhân tài năng
Giải khuyến khích học sinh giỏi tin cấp quốc gia
Chức danh hiện đang là kỹ sư phần mềm cao cấp, xây dưng hệ thống thực hiện hơn 10 tỷ yêu cầu mỗi ngày.
Từng xây dựng hệ thống gửi nhận ảnh cho zalo, xử lý hơn 40 triệu ảnh mỗi ngày.
Có hiểu biết về C/C++ Java Python golang javascript HTML CSS
Có hiểu biết cơ bản về machine learning

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985