Trần Minh Lộc

Tạo yêu cầu

Trần Minh Lộc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Sinh học lớp 12, Sinh học Luyện thi đại học, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12

Có kinh nghiệm giảng dạy 4 năm luyện thi đại học, tất cả học sinh đều đạt điểm cao >9.0 trong kì thi đại học.
Chuyên luyện thi đại học môn toán + hóa + sinh
Giảng dạy tốt toán lớp 10 + 11 + 12. Sinh học lớp 10 + 11 + 12

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985