Trần Minh Nhí

Tạo yêu cầu

Trần Minh Nhí

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Đã tốt nghiệp
  • Bạc Liêu
  • Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Huyện Giá Rai, Huyện Đông Hải

Tôi tốt nghiệp ngành kỹ thuật tự động hóa tại trường Đại học Cần Thơ. Vì tình hình dịch bệnh nên hiện tại tôi có nhiều thời gian rảnh nên mong muốn tìm được công việc thêm vào thời gian rảnh. Tuy tôi không học ngành sư phạm nhưng lúc còn sinh viên tôi cũng có tham gia làm gia sư cho một trung tâm tại Cần Thơ. Tôi hy vọng được cộng tác với trung tâm. Tôi xin cám ơn.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985