Trần Ngọc Diễm Châu

Tạo yêu cầu

Trần Ngọc Diễm Châu

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Sinh viên
  • Đà Nẵng
  • Đàn Organ, Đàn Piano
  • Quận Liên Chiểu

Tôi có thể chơi các nhạc cụ như: đàn Organ, piano, nhiệt tình trong giảng dạy

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985