Trần Ngọc Khánh Hoàn

Tạo yêu cầu

Trần Ngọc Khánh Hoàn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Rèn chữ, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận 1, Quận 4, Quận 5, Quận 7

Trần Ngọc Khánh Hoàn
Sinh viên năm 2 , Đại học Sư Phạm Tp Hồ Chí Minh
Khoa Giáo dục Tiểu học
Thân thiện , gần gũi , đã có kinh nghiệm dạy kèm được 2 năm , hiểu tâm lý học sinh , linh hoạt trong giảng dạy

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985