Trần Ngọc Quí

Tạo yêu cầu

Trần Ngọc Quí

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1985
  • Giáo viên
  • Vĩnh Long
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Thành Phố Vĩnh Long, Huyện Long Hồ, Huyện Mang Thít, Huyện Vũng Liêm, Huyện Tam Bình, Huyện Bình Minh, Huyện Trà Ôn, Huyện Bình Tân

Nhiệt tình, yêu trẻ con, tâm huyết nghề , luôn cố gắng giáo dục các em tiến bộ trong học tập, rèn chữ viết đẹp cho học sinh, viết đúng mẫu, đúng cơ chữ, đúng ô ly, trình bày sạch đẹp, tạo kỹ năng làm bài tốt cho các em

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985