Trần Nguyễn Nhật Linh

Tạo yêu cầu

Trần Nguyễn Nhật Linh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Quận Thủ Đức, Quận 9

Chào, mình đang là sinh viên năm nhất ngành kế toán trưởng đại học sư phạm kỹ thuật. Với mong muốn giúp đỡ các bé trong việc học tập nên mình đăng ký làm gia sư. Tận tâm, nhiệt huyết.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985