Trần Nguyễn Thanh Thùy

Tạo yêu cầu

Trần Nguyễn Thanh Thùy

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Bình Dương
  • Hóa lớp 8, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6
  • Huyện Dĩ An

Hiện là sinh viên năm nhất ngành Marketing đại học Kinh tế - Luật đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.
Điểm thi đại học:
Lý: 8.25
Hoá: 8.75
Tiếng Anh: 9.0
Toán: 8.8
Điểm thi đánh giá năng lực: 886
Điểm trung bình cả học kỳ năm 12: 8.9, trong đó: Toán: 9.9, Lý: 8.9, Hoá: 9.6.
Dạy nhiệt tình, kiên nhẫn với học viên, giúp học viên tiến bộ.
Tính cách hoà đồng, vui vẻ và rất rất yêu trẻ con.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985