Trần Nguyễn Tố Thạnh

Tạo yêu cầu

Trần Nguyễn Tố Thạnh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Tiếng Nhật, Tiếng Nhật N4, Tiếng Nhật N5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 1, Quận 9, Quận Bình Thạnh, Quận 2, Quận 3

Các lớp mình đã dạy và nhận dạy. Ưu tiên 1 kèm 1
Tiếng Việt+ Toán cấp 1
Toán Lý Hoá cấp 2
Luyện thi đại học Tiếng Nhật
Tiếng Nhật sơ cấp N5, N4

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985