Trần Quang Trường

Tạo yêu cầu

Trần Quang Trường

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Vẽ

Mình đã từng gia sư cho hs lớp 10,11 , có kinh nghiệm chỉ dậy cho trẻ em . Ưu điểm thích trẻ em và dễ tiếp xúc. Mình dùng được chì, acrylic, sáp dầu, màu nước có thể đáp ứng dậu trẻ em 4-12 tuổi, cũng có thể gia sư ôn thi đại học .

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985