Trần Quốc Tuấn

Tạo yêu cầu

Trần Quốc Tuấn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình, Lập trình C, C++, C#, Lập trình Python, Lập trình SQL, Lập trình web
  • Quận 1, Quận Thủ Đức, Quận 2

Là sinh viên năm 3 ngành kỹ thuật dữ liệu, có khả năng dạy các môn lập trình như C/C++, C#, java, python. Em đang kèm cho một bé khác. Có tính chịu khó, siêng năng.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985