Trần Quý Phi

Tạo yêu cầu

Trần Quý Phi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1992
  • Giáo viên
  • Bình Dương
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Huyện Dĩ An, Huyện Thuận An

Tôi là người luôn vui vẻ hoà đồng. Luôn học hỏi và trau dồi kinh nghiệm dạy học của bản thân để bản thân ngày càng tiến bộ. Có trách nhiệm trong công việc và luôn hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985