Trần Thảo Nguyên

Tạo yêu cầu

Trần Thảo Nguyên

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Giáo viên
  • Hà Nội
  • Vẽ
  • Quận Hoàn Kiếm, Quận Hai Bà Trưng

Chăm chỉ, trách nhiệm, hoà đồng, luôn luôn đổi mới phương pháp học tập với học sinh.
Áp dụng những kiến thức trong kinh nghiệm, thực tế, dạy học để nâng cao chất lượng dạy và học

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985