Trần Thị Ánh Nhung

Tạo yêu cầu

Trần Thị Ánh Nhung

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1995
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Trẻ chậm nói, Trẻ chậm phát triển, Trẻ tự kỹ
  • Quận 12, Quận Gò Vấp, Quận Tân Bình

Có kinh nghiệm 3 năm đi dạy trẻ chuyên biệt và hòa nhập tiểu học. Có kinh nghiệm dạy trẻ chậm nói, tự kỷ, chậm phát triễn trí tuệ, chậm đọc- viết...và dạy báo bài môn: Toán, Tiếng Việt các khối 1, 2, 3, 4. Hiểu được tâm lý của học sinh.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985