Trần Thị Diệu Hương

Tạo yêu cầu

Trần Thị Diệu Hương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Đã tốt nghiệp
  • Hà Nội
  • Tiếng Nhật cho trẻ em

Có JLPT n3,2 6 tháng kinh nghiệm dạy tiếng nhật cho học sinh trung học.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985