Trần Thị Hà Anh

Tạo yêu cầu

Trần Thị Hà Anh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh

- Bằng cấp 200h quốc tế, bằng liên đoàn thể thao, yoga kids, Kundalini yoga, 50h yoga dây.
- Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm đứng lớp 1 năm.
- Kỹ năng chỉnh sửa bằng hành động và lời nói.
- Kỹ năng quan sát học viên
- Trung thực, nhiệt tình

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985