Trần Thị Hằng

Tạo yêu cầu

Trần Thị Hằng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1981
  • Giáo viên
  • Gia Lai
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4
  • Thành Phố Pleiku, Huyện Ia Grai

Tôi là giáo viên tiểu học, đã có 15 năm giảng dạy ,trong thời gian giảng dạy tôi được phân công chuyên dạy lớp 4 . Tôi đã từng dạy kèm tại nhà ,

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985