Trần Thị Hoa Lư

Tạo yêu cầu

Trần Thị Hoa Lư

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán cao cấp, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Toán Rời Rạc
  • Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình, Quận 2, Quận 3

Mình là Hoa Lư, hiện là sinh viên đại học Kinh Tế tp.HCM. đang học ngành Công Nghệ Thông Tin Kinh Doanh. Vì cũng cần 1 ít trải nghiệm và thể hiện kinh nghiệm của mình, vui vẻ, hoà đồng, hy vọng sẽ đc phụ huynh và học viên tin tưởng

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985