Trần Thị Huỳnh Như

Tạo yêu cầu

Trần Thị Huỳnh Như

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh, Tiếng Anh cho học sinh trường quốc tế, Tiếng Anh chương trình khác , Tiếng Anh Giao tiếp, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Anh luyện thi Flyer, Tiếng Anh luyện thi KET, Tiếng Anh luyện thi Mover, Tiếng Anh luyện thi PET, Tiếng Anh luyện thi Starter

Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh từ trường International school of Business thuộc UEH
Trình độ tiếng anh: ielts 6.5
Làm giáo viên dạy anh văn tại trung tâm anh ngữ Liên Việt Úc
Từng làm trợ giảng tại anh văn Hội Việt Mỹ

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985