Trần Thị Kim Tuyền

Tạo yêu cầu

Trần Thị Kim Tuyền

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Đã tốt nghiệp
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Anh luyện thi Flyer, Tiếng Anh luyện thi IELTS, Tiếng Anh luyện thi Mover, Tiếng Anh luyện thi Starter
  • Thành Phố Vũng Tầu, Thị Xã Bà Rịa

Mình tốt nghiệp loại giỏi ngành Ngôn ngữ Anh.
Có IELTS 7.0
Có kinh nghiệm 4 năm trợ giảng tại trung tâm
Có kinh nghiệm 2 năm giảng dạy
Có kinh nghiệm giảng dạy các lớp ôn thi chứng chỉ STARTERS, MOVERS, FLYERS.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985