Trần Thị Nga

Tạo yêu cầu

Trần Thị Nga

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1992
  • Đã tốt nghiệp
  • Tiếng Hàn cho người đi làm, Tiếng Hàn cho trẻ em, Tiếng Hàn cơ bản, Tiếng Hàn giao tiếp

Đã có Topik 4
Đã và đang là thông, biên dịch cho công ty Hàn Quốc

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985