Trần Thị Ngọc Trâm

Tạo yêu cầu

Trần Thị Ngọc Trâm

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Lịch Sử Lớp 10, Lịch Sử lớp 11, Lịch Sử lớp 6, Lịch Sử lớp 7, Lịch Sử lớp 8, Lịch Sử lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Địa Lý Lớp 10, Địa Lý lớp 11, Địa Lý lớp 6, Địa Lý lớp 7, Địa Lý lớp 8
  • Quận 4, Quận 5, Quận 8, Quận 7, Huyện Nhà Bè

Sinh viên trường ĐH Sư Phạm TPHCM chuyên ngành Sư phạm. Trong quá trình học cấp 3 và đến thời điểm này cũng đi dạy gia sư, 1 kèm 1. Đã dạy và có kinh nghiệm trong việc làm gia sư. Hy vọng sẽ có thể hợp tác

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985