Trần Thị Phương Linh

Tạo yêu cầu

Trần Thị Phương Linh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận Bình Thạnh, Quận 2

Tôi đang là sinh viên năm nhất trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Logistics , điểm đã đỗ Đại Học là 24,55d. Thời gian học cấp3 3 năm đều đạt thành tích tốt. Tôi là người vui vẻ hoà đồng , cố gắng và nhiệt huyết trong công việc .

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985