Trần Thị Thảo Hân

Tạo yêu cầu

Trần Thị Thảo Hân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Rèn chữ, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Việt Lớp 1, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Đàn Piano, Địa Lý lớp 12, Địa Lý Luyện thi đại học

Là sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ Anh, đại học ngoại ngữ Huế, gần 21 tuổi, quê quán Đà Nẵng.
Học piano từ nhỏ.
Giải nhì môn địa lý cấp 3 thành phố Đà Nẵng.
Học sinh giỏi 12 năm liên tiếp.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985