Trần Thị Thu Hà

Tạo yêu cầu

Trần Thị Thu Hà

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Đã tốt nghiệp
  • Báo bài, Lý lớp 6, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6

Em đã có 2 năm kinh nghiệm làm gia sư cho các bé tiểu học và 3 tháng làm gia sư cho bé lớp 6. Có tính kiên nhẫn cao và nhiệt tình trong công việc.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985