Trần Thị Thu Thảo

Tạo yêu cầu

Trần Thị Thu Thảo

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 9
  • Quận 3, Quận 10, Quận 4, Quận 5, Quận 6

- Có kinh nghiệm làm gia sư dạy bé lớp 9
- Có bằng toeic 700

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985