Trần Thị Thúy Vân

Tạo yêu cầu

Trần Thị Thúy Vân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1974
  • Giáo viên
  • Khánh Hòa
  • Đàn Organ, Đàn Piano
  • Thành Phố Nha Trang

Là giáo viên dạy môn âm nhạc tại truờng tiểu học Vĩnh trung. có 15 năm kinh nghiệm đàn piano và organ. tại nhà văn hóa Diên Khánh. Vừa là giáo viên dạy nhạc cụ tại trung tâm âm nhạc Biển Xanh. Đã có kinh nghiệm dạy kèm tại nhà

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985