Trần Thị Trúc Hân

Tạo yêu cầu

Trần Thị Trúc Hân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình, Tiếng Anh
  • Quận 1

Mình tốt nghiệp Đại Học Khoa Học Tự Nhiên năm 2020 muốn đi dạy kèm các môn liên quan đến lập trình SQL, Oracle hoặc Tiếng Anh cho cấp 2, cấp 3. (Mình có Toeic 800)
Cảm ơn (anh) chị đã đọc..............

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985