Trần Thuỵ Minh Thư

Tạo yêu cầu

Trần Thuỵ Minh Thư

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Tin học văn phòng, Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Văn Lớp 10, Văn lớp 11, Văn lớp 12, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9
  • Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 2

Em hiện tại là sinh viên năm 2 ngành CNTT, em có kinh nghiệm dạy Toán Lí Hoá cấp 2 cấp 3, hiện tại em đang kèm 2 học viên lớp 8 môn Toán Lí Hoá. Điểm trung bình Toán Lí Hoá 3 năm cấp 3 đều trên 9.0. Ngoài ra em là hsg cấp huyện và tỉnh môn Văn lúc cấp 2. Dễ gần với các em nhỏ, hy vọng nhận được sự tin tưởng của PH.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985