Trần Tố Linh

Tạo yêu cầu

Trần Tố Linh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Nghề tự do
  • Hồ Chí Minh
  • Cờ Vua
  • Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 8, Quận 7

Đã có kinh nghiệm hơn 2 năm dạy cờ ở các độ tuổi, dạy gia sư và ở các trường học và rất nhiều năm thi đấu các giải cờ vua lớn nhỏ. Có thể dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt, dạy tốt từ mức cờ cơ bản đến giữa trung cấp. Nhận dạy offline và online nếu học viên có nhu cầu.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985