Trần Trạch Hà

Tạo yêu cầu

Trần Trạch Hà

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1991
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6
  • Quận 1, Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận Bình Thạnh, Quận 2

- Trên một năm dạy cho các học viên từ lớp 1 đến lớp 7, giúp các bạn đạt kết quả trong học tập.
- kiên nhẫn, hướng dẫn tận tình giúp các bạn nắm bắt tốt kiến thức.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985