Trần Trường Thi

Tạo yêu cầu

Trần Trường Thi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Quận Thủ Đức, Quận 9

Vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết với học trò.
Sinh viên năm 1 ngành Marketing của trường Đại học Tài chính-Marketing.
Đã có những kinh nghiệm nhất định trong việc dạy những môn tự nhiên (Sở trường là Hóa và Toán)

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985