Trần Xuân Huy

Tạo yêu cầu

Trần Xuân Huy

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Bình Dương
  • Lịch Sử Lớp 10, Lịch Sử lớp 11, Lịch Sử lớp 6, Lịch Sử lớp 7, Lịch Sử lớp 8, Lịch Sử lớp 9 , Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Huyện Dĩ An

Kiên nhẫn, hoạt bát, vui vẻ

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985