Trieu Duc Hoa

Tạo yêu cầu

Trieu Duc Hoa

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1967
  • Giáo viên
  • Lâm Đồng
  • ký xướng âm, Đàn Guitar, Đàn Organ, Đàn Piano
  • Thành Phố Đà Lạt

Hiền,kiên nhẫn. Có kinh nghiệm trên 30 năm dạy âm nhạc.Chuyên đàn Guitar, Piano và Organ.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985