Trịnh Nguyên Lương

Tạo yêu cầu

Trịnh Nguyên Lương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Tiếng Anh, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9

- Trịnh Nguyên Lương
- Năm sinh: 2004
- Trường: Đại học khoa học tự nhiên
- Khoa: Công nghệ thông tin
- Kinh nghiệm đi dạy: 1 năm
- Thành tích:
+ Giải ba học sinh giỏi Vật Lý cấp thành phố lớp 9.
+ Giải khuyến khích học sinh giỏi Vật Lý cấp tỉnh lớp 9.
+ Thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật Lý lớp 11.
+ Giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn Vật Lý năm cấp 3.
+ Điểm ĐGNL: 870
+ GPA năm 1 kì 1: 3.48/4
+ GPA năm 1 kì 2: 3.64/4

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985