Trịnh Thị Mỹ Khánh

Tạo yêu cầu

Trịnh Thị Mỹ Khánh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Lịch Sử lớp 6, Lịch Sử lớp 7, Maths, Rèn chữ, Sinh học lớp 6, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Trẻ chậm nói, Trẻ chậm phát triển, Văn lớp 6
  • Quận 1, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 7, Huyện Nhà Bè

Vui vẻ, chịu khó, kiên nhẫn

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985