Trung Kiên

Tạo yêu cầu

Trung Kiên

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Hà Nội
  • Toán lớp 9
  • Quận Hà Đông

Kiến thức nền lớp9 tốt, đặc biệt là môn toán, hỗ trợ học sinh thi vào lớp 10 mục tiêu 8+, có thể hỗ trợ thêm môn văn cấp 1 đến cấp 2, thân thiện, hoà đồng, có phương pháp dạy rõ ràng, uy tín đặt lên hàng đầu

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985