TRƯƠNG GIA HUYỀN

Tạo yêu cầu

TRƯƠNG GIA HUYỀN

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Rèn chữ, Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9

- Sinh viên năm 2 ĐH Ngân hàng - Hệ Cử nhân Quốc tế - Ngành Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng.
- Chứng chỉ IELTS 5.5
- 12 năm học sinh giỏi
- Bằng tốt nghiệp THPT loại giỏi
- Bằng nghề Tin học, sử dụng thành thạo máy tính
- Biết thiết kế side/web
- Hoà đồng, hoạt bát, linh động

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985