Trương Minh Hưng

Tạo yêu cầu

Trương Minh Hưng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Kế toán, Kinh tế vĩ mô, Lịch Sử Lớp 10, Lịch Sử lớp 11, Lịch Sử lớp 12, Lịch Sử lớp 6, Lịch Sử lớp 7, Lịch Sử lớp 8, Lịch Sử lớp 9 , Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Địa Lý Lớp 10, Địa Lý lớp 11, Địa Lý lớp 12, Địa Lý lớp 6, Địa Lý lớp 7, Địa Lý lớp 8, Địa Lý lớp 9
  • Quận 1, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh

Là sinh viên năm 04 có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt
Học lực giỏi từng 2 lần nhận học bổng
Có khả năng dạy học bằng sơ đồ tư duy
Có khả năng sư phạm tốt
Sẽ cố gắng hết giúp đỡ nếu học trò và phụ huynh chịu hợp tác

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985