Trương Minh Tú

Tạo yêu cầu

Trương Minh Tú

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Thái cho trẻ em, Tiếng Thái Cơ bản, Tiếng Thái online, Tiếng Việt lớp 5, Toán lớp 5
  • Quận 10

Từng là sinh viên ngành du lịch, đã học tiếng thái. Hoà đồng, vui vẻ, yêu thích trẻ em, là sinh viên sắp tốt nghiệp. Làm việc chăm chỉ, thời gian làm việc linh hoạt

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985