Trương Mỹ Linh

Tạo yêu cầu

Trương Mỹ Linh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1991
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Hàn, Tiếng Hàn cho người đi làm, Tiếng Hàn cho trẻ em, Tiếng Hàn cơ bản
  • Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Bình Tân

Tôi tên Mỹ Linh, tốt nghiệp Đại Học Văn Hoá Tphcm vào năm 2015. Sau đó tôi đã đi làm được vài công ty. Năm 2018 tôi học chương trình Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn tại Trung Tâm Hàn Ngữ và đã hoàn thành chương trình đủ 6 cấp.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985