Trương Nguyễn Nhật Hoàng

Tạo yêu cầu

Trương Nguyễn Nhật Hoàng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Giáo viên
  • Phú Yên
  • Lập trình, Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Tin học văn phòng, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Tuy Hòa

Giáo viên Tự do. 27 tuổi. Kinh nghiệm dạy Gia sư môn Toán 5 năm.
Các môn có thể gia sư: Toán, Lý, Hóa - Cấp 2,3; Tin học (Cơ bản - Nâng cao); Lập trình

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Chương trình Kỹ sư Tài Năng loại Giỏi- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính.
Cấp 3 học sinh Chuyên Toán, đạt giải Nhì HSG Cấp tỉnh.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985